Attitude-Kapitaal staat centraal, ook bij het gebruik van een CRM-oplossing.

CRM-keuze is binnen vele bedrijven een heel belangrijke beslissing en een heel belangrijke investering. Ooit werkte ik in een bedrijf waar zelfs een externe consultant aangesteld werd tegen een torenhoge vergoeding om uit te maken welk CRM-programma het best zou aansluiten bij de behoeften van het bedrijf.


Eenmaal de keuze gemaakt is met welk CRM-systeem gewerkt zal worden, is er een belangrijke startinvestering maar daarna blijft een CRM-programma investeringen vergen.
Een CRM-systeem is echter uitermate interessant en zelfs noodzakelijk: het kan een bedrijf echt helpen om groei te realiseren. Maar de waarde van een CRM-systeem wordt volledig bepaald door de manier waarop de medewerkers en het management er gebruik van maken. Het is zelfs zo dat het meest performante CRM-systeem onzinnige resultaten oplevert wanneer het slecht gebruikt wordt. Een minder performant CRM-systeem kan zelfs betere resultaten leveren indien de medewerkers de nodige en juiste introducties maken in het CRM-systeem.


Het juiste gebruik maken van een CRM-oplossing door de medewerkers wordt bepaald door hun Attitude-Kapitaal. Al te vaak zie ik dat medewerkers het CRM-systeem slechts gedeeltelijk of totaal niet updaten en gebruiken. En de waarde van een CRM-systeem wordt bepaald door de juistheid en de volledigheid van de gegevens die ingebracht worden: slechte gegevens worden geïntroduceerd, onvoldoende gegevens worden geïntroduceerd, geen gegevens worden geïntroduceerd en dit betekent onzinnige resultaten beschikbaar voor andere medewerkers en het management.


Wat is dan het verband met Attitude-Kapitaal?


Wel indien alle medewerkers de juiste attitude hebben
• door het gebruik van de juiste dosis zelfverantwoordelijkheid om op de correcte wijze te doen wat moet gebeuren
• door de inspanning vol te houden om de introducties in het CRM-systeem te maken dankzij doorzettingsvermogen ook wanneer het CRM-system al een bepaalde tijd in gebruik is
• door zelfenthousiasme te hebben over het gebruik van het CRM-systeem
• door dankzij planning voldoende tijd vrij te maken voor de introducties in het CRM-systeem
pas dan zal de investering in een CRM-systeem echt renderen.

Moraal van het verhaal:
• Wanneer je investeert in een CRM-systeem, verzeker je dat je ook het Attitude-Kapitaal van je medewerkers opbouwt
• Indien de investering in een CRM-systeem reeds gemaakt is maar de zaken lopen niet zoals ze moeten omdat het gebruik dat van het systeem gemaakt wordt gebrekkig is, verzeker je dat je het Attitude-Kapitaal van je medewerkers opbouwt

Je investering in de opbouw van het Attitude-Kapitaal van je medewerkers zal niet alleen vruchten afwerpen op niveau van het gebruik van het CRM-systeem, maar ook in zovele andere domeinen.


Marc Lamont - Copyright

Go to overview

This website uses cookies. More details about our cookies can be found in our cookieverklaring.