In-Company seminaries

'Attitude for Success' kan in jouw bedrijf of organisatie een in-company training verzorgen op basis van de concepten die het attitude-kapitaal opbouwen. Deze training  heeft tot doel het attitude-kapitaal  van jouw bedrijf of jouw organisatie te helpen opbouwen. Welke elementen het meest zullen bijdragen tot de opbouw van het attitude-kapitaal van je bedrijf of je organisatie wordt besproken : tijdens dit intake gesprek  wordt overlegd welke attitudeveranderingen in je bedrijf of je organisatie kunnen bijdragen tot een betere groei van de resultaten en welke bestaande attitudes tot resultaat hebben dat investeringen van het bedrijf soms weinig tot geen resultaat hebben. Welke elementen het meeste aandacht krijgen in de training, bepaal je dus zelf als opdrachtgever. Je bedrijf of je organisatie zal dus een training krijgen die aangepast is aan de specifieke noden om betere resultaten te bereiken en meer succes te boeken: op deze manier zal deze training bijdragen tot het behalen van de objectieven die je ambieert voor je bedrijf of je organisatie.  Deze training kan zowel op locatie van het bedrijf of de organisatie plaats vinden , of op aanvraag, ook op een externe locatie. Elke in-company training kan ook uitgevoerd worden met een follow-up programma zodat de efficiëntie nog groter wordt.

Meer info?   U kan naar Contact gaan en daar een aanvraag maken.

 

Wat kan je verwachten van de presentaties en de trainingssessies?

Geen theorie omwille van de theorie maar enkel principes gebaseerd op praktijkervaring van 43 jaren in internationaal management

Veel praktische voorbeelden uit een rijke internationale loopbaan, inclusief boeiende verhalen

Nu en dan een humoristische noot die de aandacht aanwakkert en hoog houdt

Veel interactie – geen monoloog maar een dialoog dat opbouwt naar het einddoel toe: iedereen het inzicht geven dat een betere attitude bijdraagt tot betere resultaten

Een wake-up call voor deze personen die niet geloven dat een verbetering van de soft-skills leidt tot een enorme verbetering van de resultaten

Een enorme motivatie-boost

Negativisten, ingedommelde dromers, onrealistische pochers worden uit hun beperkte wereld gehaald

Apathische, klagende en negatieve slachtoffers, ingedommelde dromers  en zelfingenomen, pretentieuze en onrealistische winnaar worden uit hun beperkte wereld gehaald