Consultancy

Onze consultancy rond het onderwerp attitude-kapitaal is steeds gericht op het helpen van bedrijven en organisaties om resultaten en prestaties te verbeteren en dit in zeer uiteenlopende domeinen

·          leidinggevenden helpen hoe de juiste attitude of een betere attitude tot                                                         stand te brengen in hun teams

·          managementteams helpen hoe de objectieven zo te definiëren dat de                       kans op het behalen van die objectieven behoorlijk groter wordt 

·               verkoopresultaten van verkoopteams verbeteren door het aanleren                             van de juiste attitude of een betere attitude die tot succes leidt

·               klantgerichtheid van het bedrijf verbeteren door het aanleren                                                                     van de juiste attitude of een betere attitude 

·                        klantenondersteuning verbeteren door het aanleren van                                                                 de juiste attitude of een betere attitude

·          beter gebruik maken van systemen waarin het bedrijf heeft                                                                   geïnvesteerd, zoals het CRM-systeem 

·                         verbeteren van de resultaten van development-teams

·                              verbeteren van de resultaten van product-teams

                          Elke consultancy kan ook uitgevoerd worden met een                                          follow-up programma zodat de efficiëntie nog groter wordt.

 Meer info?   U kan naar Contact gaan en daar een aanvraag maken.

Wat kan je verwachten van de presentaties en de trainingssessies?

Geen theorie omwille van de theorie maar enkel principes gebaseerd op praktijkervaring van 43 jaren in internationaal management

Veel praktische voorbeelden uit een rijke internationale loopbaan, inclusief boeiende verhalen

Veel interactie – geen monoloog maar een dialoog dat opbouwt naar het einddoel toe: iedereen het inzicht geven dat een betere attitude bijdraagt tot betere resultaten

Een wake-up call voor deze personen die niet geloven dat een verbetering van de soft-skills leidt tot een enorme verbetering van de resultaten

Een enorme motivatie-boost

Negativisten, ingedommelde dromers, onrealistische pochers worden uit hun beperkte wereld gehaald

Apathische, klagende en negatieve slachtoffers, ingedommelde dromers  en zelfingenomen, pretentieuze en onrealistische winnaar worden uit hun beperkte wereld gehaald