Het expertise-instituut 'Attitude for Success'

‘Attitude for Success’ is een expertise-instituut opgericht door Marc Lamont en dit gebaseerd op zijn 43-jarige wereldwijde management-loopbaan met zeer grote welbekende en internationale bedrijven, maar ook met talrijke kleine start-up bedrijven, spin-offs en joint-ventures

Je helpen om zowel op bedrijfsniveau als op individueel niveau een sterker attitude-kapitaal op te bouwen is de taak van het expertise-instituut                'Attitude for Success’ 

Het expertise-instituut ‘Attitude for Success’ kan bedrijven en individuele personen op verschillende manieren helpen bij de opbouw en het verhogen van hun  'Attitude-Kapitaal'

·         het boek ‘De Kracht van het Attitude-Kapitaal’ geschreven door Marc Lamont,  de initiatiefnemer van het expertise-instituut ‘Attitude for Success’; dit boek is een handleiding over alle principes nodig om het attitude-kapitaal op te bouwen en te vergroten

·         motiverend uiteenzettingen over het attitude-kapitaal en/of de principes nodig om attitude-kapitaal op te bouwen: dit zal je bedrijfsvergaderingen en salesmeetings een extra-boost geven

·         individuele coaching van werknemers die een extra-boost nodig hebben om de juiste attitude te bereiken

·         opleidingsprogramma’s aangepast aan en opgebouwd volgens de individuele bedrijfsbehoeften, meestal met focus op het aanleren van de principes die moeten beheerst worden om de juiste attitude te hebben

Betere resultaten behalen is en blijft de eerste en grootste zorg zowel van bedrijven als individuele personen

 ‘Attitude for Success’ stelt zich tot doel om het succes van bedrijven en individuele personen te verhogen dankzij de ontwikkeling en de groei van de juiste attitude op individueel niveau  

 

De belangrijkste gatekeeper voor succes in een bedrijf is immers in de eerste plaats de juiste attitude van alle medewerkers samen: wanneer elke werknemer individueel de juiste attitude heeft kunnen alle werknemers samen het Attitude-Kapitaal van de onderneming opbouwen en zo beter de groei van de onderneming ondersteunen.

De juiste attitude ontwikkelen is belangrijker dan het aanleren van gelijk welke andere vaardigheid en moet prioriteit krijgen tegenover elke andere vaardigheid die men wil aanleren want attitude-kapitaal is de gate-keeper voor het effect dat alle andere vaardigheden kunnen hebben

Een hoog attitude-kapitaal is de belangrijkste gatekeeper om alle andere initiatieven en investeringen gemaakt door een bedrijf te laten lukken.

Een gebrek aan voldoende attitude-kapitaal kan alle andere  initiatieven en investeringen laten mislukken. 

De juiste attitude bij elke individuele werknemer vormt een bouwsteen en al die bouwstenen samen vormen het attitude-kapitaal van het bedrijf en het attitude-kapitaal van het bedrijf bepaalt de groeicurve van het bedrijf.

              Bedrijven moeten er dus een prioriteit van maken om hun               attitude-kapitaal op te  bouwen en hier continu aan werken