Wat is 'Attitude-Kapitaal'?

Attitude-kapitaal bestaat zowel voor bedrijven als individuele personen, zoals bedrijfsleiders, leidinggevenden, startende entrepreneurs en werknemers. 

De attitude waarmee elke individuele werknemer individueel succes op zijn of haar niveau nastreeft, helpt mee om het attitude-kapitaal van een bedrijf op te bouwen en draagt op deze manier bij tot het bedrijfssucces. De som van het niveau van het attitude-kapitaal van alle werknemers samen, bepaalt het attitude-kapitaal van een bedrijf. Attitude-kapitaal op bedrijfsniveau is een relatief nieuw concept waar tot nu toe weinig belang aan gehecht is. Nochtans is attitude-kapitaal een gatekeeper die bepaalt wat het effect is van alle andere investeringen die een bedrijf maakt. Zonder een attitude-kapitaal dat hoog is, kan de waarde van alle andere activa van een bedrijf in gevaar komen en kan elke investering zonder resultaat blijven. En dit is zeker niet de bedoeling want bedrijven zoeken continuïteit en groei van hun activiteiten

Ook voor individuele personen zoals bedrijfsleiders, leidinggevenden, startende entrepreneurs en werknemers maakt een hoog attitude-kapitaal het belangrijkste bezit uit, belangrijker dan kennis, ervaring, vaardigheden, talent of persoonlijk financieel bezit, omdat een hoog attitude-kapitaal een individuele persoon de beste kansen biedt om in gelijk welke situatie succesvol te zijn en bij mislukkingen terug te veren naar een niveau nog hoger dan voordien.

Zowel bedrijven als individuele personen geloven al te gemakkelijk dat wat ze vandaag doen om succes te behalen reeds voldoende is of ze zijn zonder meer tevreden met de huidige situatie. Nochtans is het mogelijk door de ontwikkeling van het attitude-kapitaal om de opportuniteit te verhogen om betere bedrijfsresultaten te behalen of om het bestaande succes te vergroten, of om als starter de business echt tot een hoger niveau te tillen. En betere resultaten behalen is de eerste en grootste zorg zowel van bedrijven als individuele personen.