Open Seminaries

‘Attitude for Success’ organiseert regelmatig open seminaries die de concepten die het attitude-kapitaal opbouwen uiteenzetten. Deze seminaries hebben tot doel je als deelnemer vertrouwd te maken met de principes die  het attitude-kapitaal opbouwen en dit zowel op persoonlijk niveau als op niveau van het bedrijf of de organisatie waar je deel van uitmaakt. Op deze manier zal je beter je eigen succes onder controle kunnen hebben maar ook beter kunnen bijdragen tot de groei van de resultaten van je  bedrijf of je organisatie. Ook kan je zelf daarna nog bepalen of je individuele coaching wenst te krijgen van ‘Attitude for Success’

Meer info?   U kan naar Contact gaan en daar een aanvraag maken.

Zie ook  Agenda

 

Wat kan je verwachten van de presentaties en de trainingssessies?

Geen theorie omwille van de theorie maar enkel principes gebaseerd op praktijkervaring van 43 jaren in internationaal management

Veel praktische voorbeelden uit een rijke internationale loopbaan, inclusief boeiende verhalen

Nu en dan een humoristische noot die de aandacht aanwakkert en hoog houdt

Veel interactie – geen monoloog maar een dialoog dat opbouwt naar het einddoel toe: iedereen het inzicht geven dat een betere attitude bijdraagt tot betere resultaten

Een wake-up call voor deze personen die niet geloven dat een verbetering van de soft-skills leidt tot een enorme verbetering van de resultaten

Een enorme motivatie-boost

Negativisten, ingedommelde dromers, onrealistische pochers worden uit hun beperkte wereld gehaald

Apathische, klagende en negatieve slachtoffers, ingedommelde dromers  en zelfingenomen, pretentieuze en onrealistische winnaar worden uit hun beperkte wereld gehaald