Het expertise-instituut 'Attitude for Success'

‘Attitude for Success’ is een expertise-instituut opgericht door Marc Lamont en dit gebaseerd op zijn 43-jarige wereldwijde managementervaring met zeer grote welbekende en internationale bedrijven, maar ook met talrijke kleine start-up bedrijven, spin-offs en joint-ventures.

Meer info

Wat is 'Attitude-Kapitaal'?

Attitude-Kapitaal bestaat zowel voor bedrijven als individuele personen, zoals bedrijfsleiders, leidinggevenden, startende entrepreneurs en werknemers. De attitude waarmee elke individuele werknemer individueel succes nastreeft, helpt mee om het attitude-kapitaal van een bedrijf op te bouwen.

Meer info

Wie is de initiatiefnemer van het expertise-instituut?

Het expertise-instituut ‘Attitude for Success’ werd opgericht door Marc Lamont. Van bij de start van zijn loopbaan heeft hij het altijd als zijn missie beschouwd om medewerkers te helpen de juiste attitude te vinden en bedrijven te helpen een sterk attitude-kapitaal op te bouwen.

Meer info


Attitude-Capital

De eerste en grootste zorg van bedrijven is de groei van de bedrijfsresultaten, betere verkoopresultaten behalen en succes behalen.  

Hierbij is attitude-kapitaal belangrijk zowel voor bedrijfsleiders, leidinggevenden, startende entrepreneurs of starters , maar ook voor werknemers omdat dit uiteindelijk het bedrijfssucces en het  individueel succes sterk beïnvloedt. De juiste attitude  wordt opgebouwd dankzij het zelf opnemen van verantwoordelijkheid, zelfverzekerdheid, zelfsuggestie, zelf enthousiasme hebben, kunnen beslissen of beslissingskracht , kunnen doorzetten of doorzettingsvermogen, kunnen verlangen  of passie, planning, “ja dit kan ik “ attitude en moed. Een hoog attitude-kapitaal maakt het belangrijkste bezit uit, belangrijker dan kennis, ervaring, vaardigheden of talent.

Het kunnen terugveren na tegenslag of veerkracht  is eveneens zeer belangrijk, evenals het overkomen van obstakels en hindernissen.

Bij dit alles speelt het onderbewustzijn een grote rol. Ook doelstellingen of objectieven  op de juiste manier bepalen speelt een sleutelrol: en dit staat op zijn beurt in functie van het levensdoel, de purpose van wat je doet en de levensmissie.