Gecondenseerde focus-seminaries als inleiding op attitude-kapitaal

‘Attitude for Success’ organiseert regelmatig gecondenseerde focus-evenementen als inleiding op  attitude-kapitaal waarbij gedurende 2 uren de basisconcepten die het attitude-kapitaal ondersteunen, uitgelegd worden. De bedoeling is dat je dankzij deze kennismaking beter kan inschatten welke belangrijke voordelen het beheersen van het attitude-kapitaal voor jou persoonlijk of voor je bedrijf of je organisatie kan betekenen.

Meer info?      U kan naar Contact gaan en daar een aanvraag maken.

Zie ook  Agenda

Wat kan je verwachten van de presentaties en de trainingssessies?

Geen theorie omwille van de theorie maar enkel principes gebaseerd op praktijkervaring van 43 jaren in internationaal management

Veel praktische voorbeelden uit een rijke internationale loopbaan, inclusief boeiende verhalen

Nu en dan een humoristische noot die de aandacht aanwakkert en hoog houdt

Veel interactie – geen monoloog maar een dialoog dat opbouwt naar het einddoel toe: iedereen het inzicht geven dat een betere attitude bijdraagt tot betere resultaten

Een wake-up call voor deze personen die niet geloven dat een verbetering van de soft-skills leidt tot een enorme verbetering van de resultaten

Een enorme motivatie-boost

Negativisten, ingedommelde dromers, onrealistische pochers worden uit hun beperkte wereld gehaald

Apathische, klagende en negatieve slachtoffers, ingedommelde dromers  en zelfingenomen, pretentieuze en onrealistische winnaar worden uit hun beperkte wereld gehaald