De kracht van het Attitude Kapitaal

€ 24,99


Over het boek

Bedrijven evalueren continu hun activa, zowel materiële als immateriële activa. Bij die evaluatie wordt dikwijls een zeer belangrijk punt vergeten: het attitude-kapitaal als één van de uiterst belangrijke activa. Zonder een attitude-kapitaal dat hoog is, kan de waarde van alle andere activa in gevaar komen. En dit is zeker niet de bedoeling want bedrijven zoeken zekerheid en groei.

Het succes van bedrijven wordt bepaald door de som van het individuele succes van elke bedrijfsmedewerker. En het succes van bedrijfsmedewerkers kan behoorlijk vergroot worden door het ontwikkelen en verder laten groeien van hun attitude. Maar ontwikkeling van de juiste attitude vergroot niet alleen het succes: het leidt ook tot maximaal realisatie-potentieel.

Ook voor bedrijfsmedewerkers zelf is het attitude-kapitaal uiterst belangrijk, belangrijker dan kennis, ervaring, vaardigheden en talent want attitude bepaalt hoe al deze elementen kunnen omgezet worden tot succes: bij gebrek aan de juiste attitude is de waarde van kennis, ervaring, vaardigheden en talent, heel klein tot onbestaand. En als gevolg is de kans op succes ook heel klein tot onbestaand. De juiste attitude bij een medewerker vergroot zijn individueel succes maar draagt ook bij tot het attitude-kapitaal van het bedrijf en dus tot het succes van de onderneming.

Starters en startups denken dikwijls dat ze een uniek idee hebben. Maar dikwijls zijn deze ideeën niet zo uniek of kunnen ze gemakkelijk geïmiteerd worden. Wat werkelijk het verschil zal creëren is welk attitude-kapitaal deze starters hebben van bij het begin. En de aanwezigheid van enkel passie in het attitude-kapitaal, is absoluut onvoldoende.

Dit boek is zowel voor managers, leidinggevenden, directieleden, bedrijfsmedewerkers en starters een boek niet alleen om te lezen, maar ook om dagelijks als gids te gebruiken bij de het verhogen van het attitude-kapitaal. Het boek wil niet kijken naar wat fout gaat in organisaties of op individueel vlak: het wil eerder aanzetten om te werken aan de opportuniteiten die organisaties en individuele werknemers hebben